MEE 402 Graduation Project II dersini alan arkadaşların dikkatine!

1. Kaskad kontrol uygulaması yerine proje ekipleri geliştirilecekleri görev uzayı kontrol yapısına uygun eyleyici (kapalı çevrim) kontrol algortimasını tasarlayıp kullanabileceklerdir.

2. Alt seviye kontrol için grupların tasarımını kendilerinin yaptıkları bir mikroişlemci etrafında şekillendirilmiş bir kontrol kartı kullanılacaktır. Üst seviye kontrol için ise kontrol kartı seçimi grupların tercihine bırakılmış olup kontrol görevi gerektiği şekilde yerine getirildiği sürece herhangi bir kontrol kartı kullanılabilecektir.

3.Engelin bulunduğu düzlemdeki konumu uygun sensörler yardımı ile belirlenecek ve kaydedilecektir.  

4. Görev uzayında gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılacak engel manipülatör platformunun çalışma düzlemine görev başlamadan yerleştirilecektir. Gruplardan beklenilen engele herhangi bir temasta bulunulmayarak verilen görevin başarı ile gerçekleştirilmesidir. Ayrıca engel yeşile boyanacaktır. Engel ile ilgili fiziksel boyutlandırmalar bitirme projesi I ve II bilgilendirme dosyasında bulunmaktadır.

Başa Dön