Neden İKÇÜ Mekatronik Mühendisliği?

Her gün yeni fikirler ile değişen dünya teknolojiyi de değiştirmektedir. Artık çevresini algılayan ve bu algıya uygun olarak çevresine tepki veren, hareket kabiliyetleri birbirleri ile ve diğer insanlar ile beraber olmaya olanak sağlayacak derecede gelişmiş sistemler endüstri faaliyetlerinin hedefi olmuştur. Bu yeni sitemlerin ortak özelliği makine, elektrik, elektronik ve bilgisayar sitemlerinin bir araya gelmesidir ama bu bir araya geliş sadece üç farklı mühendsilik disiplininde gerçekleştirlen tasarımların yanyana gelmesi değildir; Aksine bu farklı disiplinlerin daha etkin bir sonuç ortaya çıkarması için yeniden yorumlanmasıdır. Bu durum yeni bir mühendislik disiplini ihitiyacını, yani mekatronik mühendsliği ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Yüksek matematiksel düşünme ve 3 boyutlu algılama kabiliyetine sahip fen bilimleri kavramlarını anlama yeteneğine sahip ve bunun yanında insanların yaşam standartlarını olumlu katkıda bulunacak yenilikçi fikirler üretmek gibi bir kariyer hedefi olan öğrenciler için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bir fırsattır çünkü:

  • Öğrencilerin kendisini geliştirmesi teşvik edilir.
  • Öğrencilerin  tek ve toplu şekilde gerçek problemler üzerinde çalışmalarına olanak sağlanır ve bu sayede mühendis adaylarının araştırma ve geliştirme süreçlerine yatkınlığı arttırılır.
  • Kolay iletişim kurulan, başarılı ve genç bir öğretim elemanı kadrosu bulunmaktadır.
  • Hedefi dünya standartlarını yakalamak olan bölümün eğitim dili ingilizcedir. Öğrencilerin teknik olarak dili kullanma yetileri ders içi ve dönemlik faaliyet sunumları ile geliştirilir.

   


Diğer HABERLER

25 Temmuz 2016 Pazartesi

İKÇÜ MEE INSTAGRAM'DA!

Tüm Haberler
Başa Dön