Bölüm

Günümüzde mekanik, elektronik ve bilgisayar-yazılım teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin sonucu olarak mühendislik fakülteleri kapsamında bu disiplinlerin birleşimi olan alanlara yönelik eğitim programlarına olan ihtiyaç artmış bulunmaktadır. Eskiden sadece hayal ürünü olarak düşünülen robotlar, yapay zekâya sahip sistemler ve akıllı makinalar günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. İşte yukarıda bahsedilen alanlarda talebin sürekli artması sonucunda, bu teknolojileri üretme kapasitesine sahip olan Mekatronik Mühendisliği disiplini günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliğinin birleşiminden oluşan disiplinler arası bir mühendislik biçimidir. Mekatronik Mühendisliği, teknolojik gelişme için gereken ihtiyaçları ve teknolojinin gelişim yönünü belirleyerek günümüz teknolojisine alternatif veya bunlardan farklı olan yeni teknolojileri araştıran, ergonomik ve kullanışlı ürünler tasarlama ve üretme amacı güden bir mühendislik disiplinidir.

Otomotiv endüstrisinde kullanılan robotlar ve sistemler, mikro ve nano boyutta elektromekanik sistemler (MEMS, NEMS), uçan robotlar, tarım robotları, endüstriyel otomasyon sistemleri, makine görüsü sistemleri, akıllı silahlar ve silah sistemleri, mikro ve nano robotlar, mobil robotlar ve manipülatörler, endüstriyel robot kollar, cerrahi robotlar ve rehabilitasyon cihazları mekatronik sistemlere örnek olarak verilebilir.


Başa Dön