Misyon - Vizyon

Misyon:

Misyonumuz, var olan problemlere veya ihtiyaçlara çözüm olabilecek teknolojik ürünleri ve sistemleri geliştirme aşamasında teknik yeteneklerini kullanabilen mekatronik mühendisleri yetiştirmektir.

Misyonumuz çizgisinde, yeni bilgileri öğrenme yeteneğine sahip ve teknolojik gelişmeleri takip eden, gelecek teknolojiyi şekillendiren, takım çalışmasına katılan ve bilgilerini takım üyeleri ile paylaşan, takımdaki diğerlerini yönlendiren, sosyal alanlara ve çevreye duyarlı, zamanını en iyi şekilde kullanan, etik kuralları işine ve araştırmalarına uygulayan mekatronik mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Vizyon:

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde olan, hayati öneme sahip bilimsel projeler önererek ve yürüterek ulusal ve uluslararası seviyede teknolojik ve akademik faaliyetlerde bulunan, yüksek sayıda atıf alan bilimsel yayınlar ve patentler üreten, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları için çözümler bulabilen değerli mühendisler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştiren, dünya çapında araştırmayı ve eğitimi amaç edinmiş lider bir bölüm olmaktır.


Başa Dön