Eğitim Amaçları

Bölümümüz eğitim amaçlarını dört ana başlık altında toplayabiliriz:

  • Elektronik, mekanik ve bilgisayar yazılımı konularında uzmanlaşmış Mekatronik Mühendisleri yetiştirmek,
  • Günümüz teknolojisinde kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamak,
  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Mekatronik Mühendisliği tasarım ve üretim problemlerine uygulama becerisi kazandırarak öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak,
  • Uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapabilme kapasitesine sahip Mekatronik Mühendisleri yetiştirmek.

Başa Dön